Aldra

Aldra sett fra Klubben i Aldersundet:

Aldra