Aldra og Aldersundet sett fra Tonnes

Aldra og Aldersundet sett Tonnes:

Aldra